Chao ngay moi

object>

Chào mừng quý vị đến với Website của trường Tiểu học Lại Xuân.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Tổ 4-5

TỔ 4 + 5 TRƯỜNG TIỂU HỌC LẠI XUÂN TT HỌ VÀ TÊN TRÌNH ĐỘCHUYÊN MÔN DẠYLỚP THÀNH TÍCH 1 BÙI VIẾT SỸ ĐẠI HỌC 4A1 LĐTT 2 HÀ THỊ HUYỀN ĐẠI HỌC 4A3 CSTD- T.PHÓ 3 NGÔ THỊ QUYẾT ĐẠI HỌC 4A2 GVGTP- CSTĐ CS 3 BÙI THỊ NHI ĐẠI HỌC 4A4 LĐTT 4 HOÀNG THUÝ MAI ĐẠI HỌC 4A5 CSTĐ CS 5 ĐÀO THỊ LIỄU ĐẠI HỌC 5A1 LĐTT 6 BÙI THỊ PHƯỢNG ĐẠI HỌC 5A2 CSTĐ CS 7 PHAM THỊ THANH MAI ĐẠI...

Tổ 2 - 3 trường Tiểu học Lại Xuân

STT Họ tên GV Công tác được giao Trình độ CM Năm sinh Năm vào ngành Đảng viên Thành tích 1 ĐỖ THI LÀ 2A1 ĐH 1974 1993 x LĐTT 2 D­ƯƠNG X. THU THUỶ 2A2 CĐ 1967 1988 x LĐTT 3 ĐÀO...

Tổ 1 trường Tiểu học Lại Xuân

STT Họ tên GV Công tác được giao Trình độ CM Năm sinh Năm vào ngành Đảng viên Thành tích 1 ĐỖ THỊ NGUYỆT 1A1 ĐH 1973 1992 LĐTT 2 TRẦN THỊ HẢI 1A2 CĐ 1977 2000 3 NGUYỄN THỊ HIỀN 1A3 ĐH ...