Chao ngay moi

object>

Chào mừng quý vị đến với Website của trường Tiểu học Lại Xuân.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Ban chap hanh cong doan nhiem ky 2012-2015

STT Họ và tên Chức vụ Ghi chú 1 Hoàng Thúy Mai Chủ tịch Công đoàn Chỉ dạo chung 2 Nguyễn Thị Hiền Phó chủ tịch Công đoàn Phụ trách nữ công 3 Nguyễn Thị Thúy Huệ ủy viên UBKT 4 Nguyễn Thị Hà ủy viên Kế toan 5 Bùi Thị Nguyên ủy viên Thủ quỹ ...

Ban chap hanh cong doan nhiem ky 2009-2012

STT Họ và tên Chức vụ Ghi chú 1 Bùi Viết Sỹ Chủ tịch Công đoàn Chỉ dạo chung 2 Hoàng Thúy Mai Phó chủ tịch Công đoàn Phụ trách nữ công 3 Bùi Thị Phượng ủy viên UBKT 4 Bui Thúy Quỳnh ủy viên Kế toan 5 Hà Thị Huyền ủy viên Thủ quỹ ...