Chao ngay moi

object>

Chào mừng quý vị đến với Website của trường Tiểu học Lại Xuân.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > Bài viết > Danh sách học sinh >

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC LẠI XUÂN

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2011- 2012

LỚP: 1A1         SS: 30             NỮ:   13                    GVCN: ĐỖ THỊ NGUYỆT 

STT HỌ TÊN HỌC SINH NGÀY ...SINH NỮ HỌ TÊN BỐ( MẸ) NƠI Ở GHI CHÚ
1 HOÀNG VĂN BÌNH 14/12/2005   HOÀNG VĂN ĐÔNG Xóm 6  
2 NGUYỄN ĐỨC CÔNG 05/12/2005   NGUYỄN VĂN THỰC Xóm 7  
3 NGUYỄN MẠNH CƯỜNG 22/3/2005   NGUYỄN ĐỨC THẾ Xóm 9 KS
4 NG MẠNH TIẾN CƯỜNG 16/05/2005   NGUYẾN TIẾN ANH Xóm5  
5 BÙI VĂN CHUNG 10/11/2005   BÙI VĂN LINH Xóm 4  
6 CHU MẠNH ĐẠT 13/07/2005   CHU VĂN TIẾN Xóm 7  
7 ĐOÀN ĐỨC ĐẠT 24/05.2005   ĐOÀN ĐỨC THỊNH Xóm 8  
8 LÊ TIẾN ĐẠT 21/09/2005   LÊ VĂN LÂM Xóm 5  
9 VŨ THÀNH ĐẠT 06/01/2005   VŨ VĂN ĐẠI Xóm 4  
10 HOÀNG T QUỲNH HƯƠNG 07/07/2005 X HOÀNG VĂN CƯƠNG Xóm 4  
11 ĐÀO XUÂN HẢI 20/04/2005   ĐÀO VĂN HUẤN xóm 8  
12 NGUYỄN THỊ HƯỜNG 11/02/2005 X NGUYỄN VĂN TUÂN Xóm 5  
13 NGUYỄN TRUNG HIẾU 11/04/2005   NGUYỄN VĂN DŨNG Xóm 7  
14 NGÔ VĂN HƯNG 27/01/2005   NGÔ VĂN NAM Xóm 8  
15 LÊ KIM HUỆ 16/07/2005 X LÊ VĂN VĨ Xóm 7  
16 BÙI THỊ KIM HUỆ 11/03/2005 X BÙI VĂN THÚ Xóm 7  
17 NGÔ THỊ HUẾ 27/11/2005 X NGÔ VÂN HÀNH Xóm 8  
18 BÙI VĂN KHOA 28/06/2005   BÙI VĂN THANH Xóm 7  
19 PHÙNG THỊ LAN 30/08/2005 X PHÙNG VĂN NAM Xóm 7  
20 BÙI THỊ THUỲ LINH 25/01/2005 X BÙI ANH THI Xóm 8  
21 NGUYỄN T KHÁNH LY 29/07/2005 X NGUYỄN VĂN HUYÊN Xóm 6  
22 CHU ĐỨC MẠNH 30/06/2005   CHU VĂN TIẾN Xóm 5  
23 NGUYỄN THỊ SƯƠNG MAI 30/11/2005 X NGUYỄN VĂN HÀO    
24 CHU THI HỒNG NGÂN 07/08/2005 X CHU VĂN AN Xóm 5  
25 NGUYỄN HỮU NGHĨA 12/04/2005   NGUYỄN VĂN HÙNG KS  
26 ĐỖ THỊ THANH PHƯƠNG 24/05/2005 X ĐỖ THỊ VÂN Xóm 6  
27 ĐỖ THỊ LÊ QUYÊN 30/01/2005 X ĐỖ HOÀNG MINH Xóm 8  
28 PHẠM THỊ THƯƠNG 28/12/2005 X PHẠM VĂN THUỶ KS  
29 NGUYỄN QUANG TÚ 25/05/2005   NGUYỄN QUANG TIẾN Xóm 5  
30 ĐỖ TUẤN TRƯỜNG 17/07/2005   ĐỖ VĂN HOÀN Xóm7  

 TRƯỜNG TIỂU HỌC LẠI XUÂN

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2011- 2012

LỚP: 1A2         SS: 28   NỮ:   11                    GVCN: TRẦN THỊ HẢI

STT HỌ TÊN HỌC SINH NGÀY ...SINH NỮ HỌ TÊN BỐ( MẸ) NƠI Ở GHI CHÚ
1 NGÔ THỊ BÍCH 11/02/2005 X NGUYỄN VĂN ĐOÁN Xóm 7  
2 ĐOÀN ĐỨC SƠN GIANG 05/05/2005   ĐOÀN VĂN THUẬN Xóm  
3 VŨ THỊ THUỲ DUNG 04/07/2005 X VŨ VĂN NGHĨA Xóm 7  
4 NGÔ TRUNG ĐẠT 20/07/2005   NGÔ TRUNG NGHĨA Xóm 7  
5 NGÔ VĂN ĐỨC 04/01/2005   NGÔ VAN DUNG Xóm 8  
6 HOÀNG VĂN HƯNG 13/05/2005   NOÀNG VĂN HÀ Xóm 8  
7 HOÀNG THỊ MĨ LỆ 10/06/2005 X HOÀNG VĂN TỐT Xóm 6  
8 HOÀNG THÀNH LUÂN 26/09/2005   HOÀNG VĂN LANH Xóm 5  
9 PHẠM THÀNH LUÂN 27/12/2005   PHẠM VĂN LƯƠNG Xóm 8  
10 NGUYỄN THỊ TRÀ MI 08/01/2005 X NGUYỄN VĂN DUY Xóm 5  
11 VŨ LONG NHẬT 23/11/2005   VŨ VĂN THƯỜNG Xóm 8  
12 NGÔ ĐỨC PHÚ 01/02/2005   NGÔ ĐỨC THÀNH Xóm 6  
13 ĐỖ MẠNH QUÂN 10/10/2005   ĐỖ VĂN QUẢNG Xóm 5  
14 PHÙNG TẤN TÀI 17/01/2005   PHÙNG VĂN TIẾN Xóm 7  
15 TRƯƠNG THỊ MĨ TÂM 28/02/2005 X TRƯƠNG VĂN HẢO Xóm 4  
16 HOÀNG THÁI TOÀN 10/07/2005   HOÀNG VĂN HẢI Xóm 6  
17 ĐỒNG XUÂN THANH 22/09/2005   ĐỒNG XUÂN QUANG Xóm 8  
18 NGUYỄN MINH THẢO 08/09/2005 X NGUYỄN VĂN TUỆ Xóm 9  
19 NGUYỄN VĂN THẮNG 22/08/2005   NGUYỄN VĂN THỊNH Xóm 5  
20 NGUYỄN VĂN THẮNG 31/03/2005   NGUYỄN VĂN DINH Xóm 8  
21 HOÀNG THỊ THUỲ 18/05/.2005 X HOÀNG VĂN HIỆP Xóm 8  
22 NGUYỄN VĂN TRỌNG 07/10/2005   NGUYỄN VĂN SĨ xóm 8  
23 PHẠM THỊ HUYỀN TRANG 28/10/2005 X PHẠM ĐỨC HÙNG Xóm 8  
24 NGÔ VĂN TRƯỜNG 04/08/2005   NGÔ VĂN KHÁI Xóm 8  
25 NGUYỄN TƯỜNG VÂN 26/02/2005 X NGUYỄN THỊ THUỶ Xóm 7  
26 NGUYỄN  KHÁNH VINH 01/10/2005   NGUYỄN VĂN QUANG Xóm 8  
27 ĐỖ THỊ YẾN 19/01/2005 X ĐỖ VĂN HUÂN xóm 8  
28 HOÀNG VĂN PHI 26/10/2004       KT- LB
29 NGUYỄN THỊ TÚ ANH 05/9/2005 X NGUYỄN TRUNG KIÊN Xóm 8 MN về

  TRƯỜNG TIỂU HỌC LẠI XUÂN

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2011- 2012

LỚP: 1A3         SS:  30    NỮ:  15              GVCN: NGUYỄN THỊ  HIỀN 

STT HỌ TÊN HỌC SINH NGÀY ...SINH NỮ HỌ TÊN BỐ( MẸ) NƠI Ở GHI CHÚ
1 NGÔ THỊ NGỌC ÁNH 24/01/2005 x NGÔ VĂN HUY Xóm 8  
2 PHÙNG THU ÁNH 24/09/2005 x PHÙNG VĂN VIỄN Xóm 5  
3 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 23/10/2005   NGUYỄN VĂN TUẤN Xóm 5  
4 ĐỖ THỊ MINH DIỆP 13/08/2005 x ĐỖ VĂN DUY Xóm 8  
5 NGUYỄN T MAI DUYÊN 23/11/2005 x NGUYỄN VĂN THẮNG Xóm 7  
6 ĐỖ TIẾN ĐẠT 18/05/2005     Xóm 5  
7 ĐỖ THÀNH ĐẠT 06/12/2005   ĐỖ VĂN DƯ   LÂM ĐỘNG ĐẾN
8 BÙI THỊ HƯƠNG GIANG 22/04/2005 x BÙI ĐÌNH TOÀN Xóm 8  
9 BÙI THỊ NHƯ HÀ 05/06/2005 x BÙI VĂN THÀNH Xóm 5  
10 TRẦN THỊ THU HIỀN 11/05/2005 x TRẦN ĐỨC HÙNG Xóm 8  
11 CHU ĐỨC HOÀNG 12/06/2005   CHU VĂN VIỆT Xóm 5  
12 ĐỖ XUÂN HƯNG 17/10/2005 x ĐỖ VĂN ĐẠI Xóm 6  
13 BÙI VĂN HƯỚNG 25/01/2005   BÙI VĂN HÂỤ Xóm 5  
14 ĐỖ THỊ LAN HƯƠNG 18/10/2005 x ĐỖ VĂN BÁCH Xóm  
15 VŨ KHÁNH LINH 21/12/2005 X VŨ HỒNG TRƯỜNG Xóm 8  
16 CHU THÀNH LUÂN 17/03/2005   CHU VĂN LUẬN Xóm 7  
17 CHU VĂN  MINH 25/10/2005   CHU VĂN TUYỀN Xóm 8  
18 NGUYỄN NGỌC MINH 27/06/2005 x NGUYỄN VĂN PHƯƠNG Xóm 8  
19 BÙI THỊ DIỆU NGÂN 30/11/2005 x BÙI ANH TUÂN Xóm 8  
20 NGUYỄN BẢO NGỌC 31/05/2005 X NGUYỄN VĂN VƯỢNG Xóm 5  
21 LÊ THỊ BÍCH NGỌC 30/12/2005 X LÊ THÀNH TÂN Xóm 8  
22 ĐÀO TRỌNG PHÚC 04/12/2005   ĐÀO TRỌNG VINH Xóm 6  
23 NGUYỄN THIỆN PHÚC 17/10/2005   NGUYỄN VĂN VINH KS  
24 ĐỖ HỒNG PHONG 24/10/2005   ĐỖ VĂN XUÂN Xóm 8  
25 ĐOÀN MINH QUANG 01/01/2005   ĐOÀN VĂN TUÂN Xóm 5  
26 BÙI DUY THOAN 09/02/2005   BÙI VĂN THÍCH Xóm 7  
27 ĐẶNG THUỲ TRANG 01/08/2005 X ĐẶNG VĂN THƯƠNG Xóm 8  
28 NGUYỄN VĂN VŨ 01/08/2005   NGUYỄN VĂN TƯ Xóm 4  
29 NG THÀNH CÔNG VĂN 01/10/2005   NGUYỄN VĂN THÀNH Xóm 6  
30  NGÔ QUANGHUY                     13/9/200

 


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thị Thu Hằng @ 08:10 26/12/2011
Số lượt xem: 262
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến