Chao ngay moi

object>

Chào mừng quý vị đến với Website của trường Tiểu học Lại Xuân.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > Bài viết > Danh sách học sinh >

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 2

TRƯỜNG TIỂU HỌC LẠI XUÂN

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2011- 2012

LỚP: 2A1        SS:     NỮ:               GVCN: ĐỖ THỊ LÀ 

STT HỌ TÊN HỌC SINH NGÀY ...SINH NỮ HỌ TÊN BỐ( MẸ) NƠI Ở GHI CHÚ
1 BÙI TUẤN ANH 25/12/2004   BÙI VĂN VIẾT PC  
2 NGÔ THỊ QUỲNH ANH 28/9/2004 x NGÔ VĂN MẠNH PC  
3 ĐỖ HỮU CƯỜNG 23/8/2004   ĐỖ HỮU XUÂN PC  
4 CHU THỊ THU GIANG 9/3/2004 x CHU VĂN THẮNG PC  
5 VŨ THU HUẾ 22/9/2004 x VŨ VĂN HIẾU PC  
6 NGUYỄN THỊ THU HUỆ 13/9/2004 x NGUYỄN VĂN HỢI PC  
7 NGUYỄN MẠNH HÙNG 28/2/2004   NGUYỄN VĂN HIÊN PC  
8 CHU ĐỨC KIÊN 19/10/2004   CHU VĂN ĐỊNH PC  
9 ĐOÀN DUY KHÁNH 2/9/2004   ĐOÀN VĂN LUY PC  
10 ĐỖ THỊ KIM LIÊN 22/9/2004 x ĐỖ VĂN TẤN PC  
11 BÙI HƯƠNG LINH 7/11/2004 x BÙI VĂN CẢNH PC  
12 NGUYỄN VĂN LINH 30/8/2004   NGUYỄN VĂN VĨNH PC  
13 NGUYỄN ĐỨC MẠNH 17/6/2004   NGUYỄN VĂN TƯỞNG PC  
14 ĐỒNG NGỌC THẢO MY 3/3/2004 x ĐỒNG XUÂN NGỌC KS  
15 BÙI THỊ HỒNG NGỌC 29/3/2004 x BÙI THỊ NHAN PC  
16 BÙI Ý NHI 7/2/2004 x BÙI VĂN PHÚC PC  
17 MẠC THU QUỲNH 3/3/2004 x MẠC VĂN VÂN PC  
18 NGUYỄN THIÊN TÀI 1/4/2004   NGUYỄN VĂN ĐẠI PC  
19 ĐOÀN THỊ THANH THẢO 14/9/2004 x ĐOÀN VĂN THƯỞNG PC  
20 NGUYỄN TRÍ THÀNH 26/2/2004   NGUYỄN VĂN QUẢNG PC  
21 ĐỒNG THỊ MAI THUỲ 30/5/2004 x ĐỒNG XUÂN CÔNG KS  
22 TRẦN DUY THỨC 18/12/2004   TRẦN VĂN KIÊN PC  
25 LÊ THỊ TRANG 5/4/2004 x LÊ VĂN TỪ PC  
26 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 23/11/2004   NGUYỄN VĂN BẢY PC  
27 ĐỖ THỊ HUẾ 17/1/2004 x ĐỖ VĂN LUYỆN PC  
28 VŨ QUANG HƯNG 30/3/2004   VŨ VĂN HỘI PC  
29 ĐỖ NGỌC SƠN 16/1/2004   ĐỖ VĂN THI PC  
30 BÙI THỊ PHƯƠNG THẢO 5/7/2004 x BÙI VĂN CƯƠNG PC  
31 ĐỖ XUÂN THUỶ 19/5/2004   ĐÕ VĂN CÔNG PC  
32 PHÙNG THÀNH VÕ 23/9/2004   PHÙNG THỊ PHƯỢNG PC  

TRƯỜNG TIỂU HỌC LẠI XUÂN

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2011- 2012

LỚP: 2A2        SS:     NỮ:               GVCN: DƯƠNG XUÂN THU THUỶ

STT HỌ TÊN HỌC SINH NGÀY ...SINH NỮ HỌ TÊN BỐ( MẸ) NƠI Ở GHI CHÚ
1 HOÀNG THẾ ANH 2004   HOÀNG VĂN YÊN PC  
2 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 2004   NGUYỄN VĂN THIỆU PC  
3 ĐỖ TRUNG HIẾU 2004   ĐỖ VĂN HÀO PC  
4 BÙI THỊ HIỀN 2004   BÙI VĂN GIỎI PC  
5 NGYUỄN THỊ HOA 2004 x NGUYỄN VĂN THỰC PC  
6 TRẦN THỊ HOA 2004 x TRẦN HỮU THẮNG PC  
7 NGUYỄN VĂN HOÀN 2004   NGUYỄN VĂN HUY PC  
8 HOÀNG ĐỨC HƯNG 2004   HOÀNG VĂN TRƯỜNG PC  
9 ĐÀO THỊ THU HHƯỜNG 2004 x ĐÀO VĂN THĂNG PC  
10 TRẦN THỊ THUÝ HƯỜNG 2004 x TRẦN SỸ MẠNH PC  
11 HỒ THỊ THUÝ NGÂN 2004 x HỒ VĂN TRUNG PC  
12 HOÀNG THỊ KIM NGUYÊN 2004 x HOÀNG VĂN HẠ PC  
13 PHẠM THỊ QUÝ PHƯỢNG 2004 x PHẠM VĂN THÔNG PC  
14 CHU THỊ MỸ TÂM 2004 x CHU VĂN ĐÍCH PC  
15 ĐÀO QUANG THÀNH 2004   ĐÀO VĂN DUY PC  
16 NGÔ QUANG THỊNH 2003   NGÔ QUÝ ĐÔN PC  
17 NGUYỄN THỊ THU THUỶ 2004 x NGÔ THỊ NGHỆ PC  
18 BÙI THU UYÊN 2004 x BÙI VĂN GIÁM PC  
19 BÙI THỊ KHÁNH VI 2004 x BÙI VĂN THANH PC  
20 ĐỖ THÀNH ĐẠT 2004   ĐỖ VĂN THUY PC  
21 DƯƠNG VIỆT HOÀNG 2004   DƯƠNG VĂN HÙNG PC  
22 PHẠM HOÀNG MINH 2004   PHẠM VĂN TUẤN PC  
23 NGÔ VĂN NGHĨA 2004   NGÔ VĂN HÀNH PC  
24 LÊ ĐỨC PHONG 2004   LÊ THÀNH TÂN PC  
25 NGÔ THỊ PHƯƠNG 2004   NGÔ THỊ NON PC  
26 NGÔ ĐỨC VIỆT 2004   NGÔ QUANG THÀNH PC  
27 NGÔ THANH TUẤN 2004   NGÔ VĂN SÁNG PC  
28            
             
             
             

 


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thị Thu Hằng @ 10:18 26/12/2011
Số lượt xem: 263
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến