Chao ngay moi

object>

Chào mừng quý vị đến với Website của trường Tiểu học Lại Xuân.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 2

TRƯỜNG TIỂU HỌC LẠI XUÂN DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2011- 2012 LỚP: 2A1 SS: NỮ: GVCN: ĐỖ THỊ LÀ STT HỌ TÊN HỌC SINH NGÀY ...SINH NỮ HỌ TÊN BỐ( MẸ) NƠI Ở GHI CHÚ 1 BÙI TUẤN ANH 25/12/2004 BÙI VĂN VIẾT PC 2 NGÔ THỊ QUỲNH ANH 28/9/2004 x NGÔ VĂN MẠNH PC 3 ĐỖ HỮU CƯỜNG ...

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1

TRƯỜNG TIỂU HỌC LẠI XUÂN DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2011- 2012 LỚP: 1A1 SS: 30 NỮ: 13 GVCN: ĐỖ THỊ NGUYỆT STT HỌ TÊN HỌC SINH NGÀY ...SINH NỮ HỌ TÊN BỐ( MẸ) NƠI Ở GHI CHÚ 1 HOÀNG VĂN BÌNH 14/12/2005 HOÀNG VĂN ĐÔNG ...