Chao ngay moi

object>

Chào mừng quý vị đến với Website của trường Tiểu học Lại Xuân.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Chi bộ trường TH Lại Xuân 2011

CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC LẠI XUÂN - Tổng số đảng viên: 22 Đ/c. trong đó có: 15 đ/c có trình độ dại học. 7 đ/c có trình độ cao đẳng. - 03 Đ/c thuộc Ban giám hiệu. - 01 Giữ chức vụ : Chủ tịch công đoàn - 01 Giữ chức vụ : Bí thư chi đoàn. - 06 đ/c Giữ chức vụ : Tổ trưởng, tổ phó chuyên môn. - 01 đ/c Giữ chức vụ : Nữ công - 01 đ/c giữ chức vụ : Trưởng ban...