Chao ngay moi

object>

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Hồng Lệ
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Lại Xuân
Quận/huyện Huyện Thủy Nguyên
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Âm nhạc
Giới thiệu Giáo viên tổng phụ trách đôi giỏi
Xác thực bởi Hoàng Thúy Mai, Phạm Thị Thanh Mai
Đã đưa lên 2 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 0 tài liệu
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 471 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này